OPIS:

Powierzchnia terenu:  0,2765 HA

Teren dworca PKS w Chrzanowie przy ul. Trzebińskiej koło centrum handlowego MAX, bardzo atrakcyjnie zlokalizowany przy głównym szklaku komunikacyjnych.

Na działce aktualnie znajduje się budynek dworca i wiaty przystankowe.

Przeznaczenie działek - tereny zabudowy usług centrotwórczych

przeznaczenie podstawowe: usługi centrotwórcze komercyjne i publiczne o znaczeniu lokalnym

i ponadlokalnym, obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, handel hurtowy,

detaliczny, rzemiosło usługowe, gastronomia, instytucje finansowe, turystyczne, wystawiennicze, hotele, przedstawicielstwa firm, rekreacja.

Przeznaczenie dopuszczalne: m.in. obiekty zaplecza motoryzacji w tym stacje paliw.

W sąsiedztwie powstanie Centrum Handlowe Kaufland

Kontakt

bera@gemini-ska.com
tel.: 604 494 592

Wróć